Category: Geoforskning

1 88 89 90894 / 894 POSTS
Havbunnen – mer enn vi aner

Havbunnen – mer enn vi aner

Vår geologiske kunnskap om havbunnen er begrenset av tilgang på billig teknologi. Så selv om vi kjenner de viktigste topografiske trekkene, mangler vi [...]
Mørkets hemmeligheter

Mørkets hemmeligheter

Vi forbinder kalksteinsgrotter med store hulrom, dryppstein, trykkende stillhet og stummende mørke. Grotteforskerne kan derimot fortelle om en verden [...]
Kalksteinsgrotter i verdensklasse

Kalksteinsgrotter i verdensklasse

I Slovenia møter du et annerledes landskap som er preget av at kalkstein løses opp av regnvann. Men først og fremst finner du spektakulære grotter som [...]
Forvitret grunnfjell

Forvitret grunnfjell

I et varmt og fuktig klima gjennom trias og jura ble den skandinaviske berggrunnen utsatt for tropisk forvitring. Harde, krystallinske bergarter ble o [...]
1 88 89 90894 / 894 POSTS
X