Category: Ingeniørgeologi

1 2 3 5 10 / 45 POSTS
Samarbeid gir både langsiktighet og utslippskutt for Rana Gruber 

Samarbeid gir både langsiktighet og utslippskutt for Rana Gruber 

Rana Gruber utvider avtalen med den globale industrigiganten Cargill med fem nye år, fra 2025 til 2030. Avtalen innebærer at Cargill forplikter seg ti [...]
Der digitalisering er en gullgruve 

Der digitalisering er en gullgruve 

Norsk – kinesisk samarbeid om digitalisering av gruvedrift skal kunne gi mange milliarder i besparelser og inntjening.    [...]
Har kartlagt Norges behov for sikring mot flom og skred 

Har kartlagt Norges behov for sikring mot flom og skred 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utviklet en ny metodikk for å vurdere det samlede behovet for sikring av bygg som er utsatt for skred [...]
Kan bli knapphet på grus 

Kan bli knapphet på grus 

I en rapport om ressursregnskap for byggeråstoffer i Trøndelag, fremheves viktigheten å sikre framtidig tilgang på grus og pukk i regionen.   [...]
Ny teknologi for stabilisering av kvikkleire

Ny teknologi for stabilisering av kvikkleire

Tre offentlige byggherrer går sammen om å finne nye måter å utføre grunnstabilisering i områder med kvikkleire.   [...]
Kvikkleire forsinker jernbaneprosjekt

Kvikkleire forsinker jernbaneprosjekt

Bane NOR var kjent med at det var vanskelige grunnforhold i Moss, men ny informasjon viser at de er mer krevende enn antatt.   [...]
Grunnforhold overrasket vindkraftutbygger 

Grunnforhold overrasket vindkraftutbygger 

Planen til Falck Renewables Vind AS var å forankre vindturbinene på Stad til fjell, men det viste seg at grunnen bare består av forvitringsmateriale. [...]
Ny modell for beregning av byggetid for tunneler 

Ny modell for beregning av byggetid for tunneler 

Det har vært flere tilfeller av uenighet om hvor lang tid det tar å ferdigstille tunneler. Nå tar Statens vegvesen i bruk ny modell for beregning av d [...]
Verdens første fullskala skipstunnel er endelig vedtatt 

Verdens første fullskala skipstunnel er endelig vedtatt 

11. mai vedtok Stortinget byggingen av Stad skipstunnel. Om alt går etter planen vil den stå klar om bare fem år.  [...]
Stor miljøgevinst ved å skille ut alunskifer

Stor miljøgevinst ved å skille ut alunskifer

Med kirurgisk nøyaktighet klarte Skanska og Statens vegvesen å skille den miljøfarlige alunskiferen fra godt berg i anleggsarbeidet på ny E16 i Jevnak [...]
1 2 3 5 10 / 45 POSTS
X