Category: Ingeniørgeologi

1 2 3 10 / 21 POSTS
«Godt samarbeid» kan gi tidlig åpning

«Godt samarbeid» kan gi tidlig åpning

Møre og Romsdal fylkeskommune og entreprenør Skanska vil fremskynde åpningen av deler av storprosjektet Nordøyvegen. [...]
Her sprenges 410 000 tonn stein

Her sprenges 410 000 tonn stein

410 000 tonn berg ble umiddelbart til sprengstein da en salve ble satt av i steinbruddet Kankerud Fjelltak. [...]
Prosjekterer Oslos nye vanntunneler

Prosjekterer Oslos nye vanntunneler

Multiconsult skal sørge for at det nye reservedrikkevannet fra Holsfjorden blir transportert fra Huseby og frem til Oslos innbyggere. Flere tunneler s [...]
Utsetter oppstart

Utsetter oppstart

Bare på strekningen Trengereid – Stanghelle har vegvesenet registrert rundt 120 større og mindre skred mellom 2001 og 2018. [...]
Livsfarlig å ferdes på Vestlandet

Livsfarlig å ferdes på Vestlandet

De norske veiene er langt fra trygge. Det vet vestlendingene det meste om, og alle vi andre bør holde oss langt unna når det er meldt store nedbørsmen [...]
Et lite mineralkorn kan skape store problemer i betong!

Et lite mineralkorn kan skape store problemer i betong!

I en by i provinsen Quebec i Canada har et byggefelt fått kjenne effekten av noen små mineralkorns evne til å bokstavelig talt ryste grunnmuren. Her h [...]
Trafikantene må beregne geologisk risiko

Trafikantene må beregne geologisk risiko

En mengde jord- og steinras hvert eneste år bekrefter at det er usedvanlig vanskelig å sikre mange av de norske veistrekningene. Konsekvensen er at al [...]
«NGU på ville veier»

«NGU på ville veier»

Digital Geologi AS er ikke mye imponert over NGUs kunnskaper innen sedimentologi og mener fagfolkene deres har misforstått og driver med overforenklin [...]
Enda et skred!

Enda et skred!

Akuttgeologen har igjen vært på utrykning. På Vestlandet er ikke det noen overraskelse. [...]
Fjellsikring tas ikke på alvor

Fjellsikring tas ikke på alvor

Stadige skred på norske veier skyldes ikke bare «dårlig» fjell. Mangelfulle anbudsrutiner og useriøse firmaer er også en sterkt medvirkende årsak, men [...]
1 2 3 10 / 21 POSTS
X