Category: Ingeniørgeologi

1 2 3 20 / 27 POSTS
Livsfarlig å ferdes på Vestlandet

Livsfarlig å ferdes på Vestlandet

De norske veiene er langt fra trygge. Det vet vestlendingene det meste om, og alle vi andre bør holde oss langt unna når det er meldt store nedbørsmen [...]
Et lite mineralkorn kan skape store problemer i betong!

Et lite mineralkorn kan skape store problemer i betong!

I en by i provinsen Quebec i Canada har et byggefelt fått kjenne effekten av noen små mineralkorns evne til å bokstavelig talt ryste grunnmuren. Her h [...]
Trafikantene må beregne geologisk risiko

Trafikantene må beregne geologisk risiko

En mengde jord- og steinras hvert eneste år bekrefter at det er usedvanlig vanskelig å sikre mange av de norske veistrekningene. Konsekvensen er at al [...]
«NGU på ville veier»

«NGU på ville veier»

Digital Geologi AS er ikke mye imponert over NGUs kunnskaper innen sedimentologi og mener fagfolkene deres har misforstått og driver med overforenklin [...]
Enda et skred!

Enda et skred!

Akuttgeologen har igjen vært på utrykning. På Vestlandet er ikke det noen overraskelse. [...]
Fjellsikring tas ikke på alvor

Fjellsikring tas ikke på alvor

Stadige skred på norske veier skyldes ikke bare «dårlig» fjell. Mangelfulle anbudsrutiner og useriøse firmaer er også en sterkt medvirkende årsak, men [...]
Digital Geologi med gale påstander

Digital Geologi med gale påstander

Påstanden om at georadar kan benyttes for å kartlegge løsmassene i Orkdalen helt ned til flere hundre meters dybde er tuftet på gal bruk av geofysiske [...]
Svarer på NGI-skepsis

Svarer på NGI-skepsis

Digital Geologi holder fast ved at den nye metoden for påvisning av kvikkleiresoner -«Orkdalmodellen» - er liv laga og skriver at de gjerne vil utvide [...]
Vil tette kunnskapsgap

Vil tette kunnskapsgap

Forskere ved NTNU skal undersøke hvordan brudd oppstår i fjell ved bruk av forankringsstag. Forskningen har bred relevans og støttes av Statens vegves [...]
Knusende rapport klar etter E18-skredet ved Larvik

Knusende rapport klar etter E18-skredet ved Larvik

Problemet med den 30 meter høye bergskjæringen ble påpekt allerede i prosjekteringen av motorveien. Hovedkonklusjonen på kileutglidningen langs marker [...]
1 2 3 20 / 27 POSTS
X