Category: Ingeniørgeologi

1 218 / 18 POSTS
Knusende rapport klar etter E18-skredet ved Larvik

Knusende rapport klar etter E18-skredet ved Larvik

Problemet med den 30 meter høye bergskjæringen ble påpekt allerede i prosjekteringen av motorveien. Hovedkonklusjonen på kileutglidningen langs marker [...]
Stort steinsprang over ny motorvei

Stort steinsprang over ny motorvei

Raset på E18 før jul skyldes antakelig utglidning langs et glideplan. Svaret får vi i siste halvdel av februar. [...]
Sterkt tvilende til «ny metode»

Sterkt tvilende til «ny metode»

Fagfolkene ved NGI er overrasket over Digital Geologis påstand om at selskapet har utviklet en ny metode for påvisning av kvikkleiresoner. NGI trekker [...]
Lanserer ny hypotese om kvikkleireskred

Lanserer ny hypotese om kvikkleireskred

Geologer med bakgrunn fra oljeindustrien har vasset i land og utviklet en ny metode for kartlegging av løsmasser og berggrunn. [...]
Inngår samarbeid om vannkraft

Inngår samarbeid om vannkraft

Under en vannkraftkonferanse i Trondheim inngikk Norge og USA en avtale om tettere samarbeid på vannkraftforskning. [...]
Gjennombrudd for "Ulrikke"

Gjennombrudd for "Ulrikke"

Etter 20 måneders boring gjennom syv kilometer steinhardt fjell slo tunnelboremaskinen «Ulrikke» endelig gjennom i Bergen. [...]
MTB’ene i gang

MTB’ene i gang

To dronninger satte igang fjellknusingen på Follobanen etter at statsminister Erna Solberg døpte de dronning Eufemia og dronning Ellisiv. [...]
Som en "kniv i varmt smør"

Som en "kniv i varmt smør"

Tu.no tar deg med om bord i den største tunnelboremaskinen i sitt slag i Norge. [...]
1 218 / 18 POSTS
X