Category: Ingeniørgeologi

1 2 3 4 18 20 / 177 POSTS
Dårlig fjell for Rogfast

Dårlig fjell for Rogfast

En ny rapport viser at Rogfast-tunnelen må drives gjennom partier som defineres som "eksepsjonelt dårlig bergmasse". [...]
Dobbelt gjennomslag

Dobbelt gjennomslag

Da støvet hadde lagt seg kom tunnelarbeidere krypende ut gjennom borhodet på de store maskinene, med flagg og jubel. [...]

Ny epoke for grunnundersøkelser

Store infrastruktur-prosjekter blir ofte langt dyrere enn opprinnelige budsjettert pga usikre grunnforhold. Ny teknologi-spin-off kan ble løsningen. [...]
Tunnelfabrikken

Tunnelfabrikken

Med bruk av 4 tunnelboremaskiner sørger Bane NOR for to løp gjennom knallhard gneis tilhørende det norske grunnfjellet. [...]

Usikkerhet om skipstunnel

Den planlagte skipstunnelen innenfor Stad blir dyrere enn antatt, samtidig som nytteverdien blir vurdert som lavere. [...]

Gamle gruver midt i traséen

En 100 år gammel kalkgruve i fjellet bak Trengereid i Bergen ligger midt i den nye traséen til nye E16. [...]

Støyutsatt nabo fikk æren

Onsdag 11.april markerte Nye Veier og BetonmastHæhre sprengning av siste salve og gjennomslag i prosjektet E18 Kjørholt og Bamble tunneler. [...]
Bare 2 kilometer gjenstår

Bare 2 kilometer gjenstår

Hver av de to nordgående tunnelboremaskinene på Follobanen har nå boret over 6,8 kilometer. [...]

Hva skal foreningen hete?

Nå kan du gi nytt navn til Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF). [...]

Gjennomslag i Tjernfjelltunnelen

Det smalt som det skulle på siste salve i Saltdal i dag. Etter 3230 meter er det blitt hull gjennom fjellet. [...]
1 2 3 4 18 20 / 177 POSTS
X