Category: Ingeniørgeologi

1 215 / 15 POSTS
Lanserer ny hypotese om kvikkleireskred

Lanserer ny hypotese om kvikkleireskred

Geologer med bakgrunn fra oljeindustrien har vasset i land og utviklet en ny metode for kartlegging av løsmasser og berggrunn. [...]
Inngår samarbeid om vannkraft

Inngår samarbeid om vannkraft

Under en vannkraftkonferanse i Trondheim inngikk Norge og USA en avtale om tettere samarbeid på vannkraftforskning. [...]
Gjennombrudd for "Ulrikke"

Gjennombrudd for "Ulrikke"

Etter 20 måneders boring gjennom syv kilometer steinhardt fjell slo tunnelboremaskinen «Ulrikke» endelig gjennom i Bergen. [...]
MTB’ene i gang

MTB’ene i gang

To dronninger satte igang fjellknusingen på Follobanen etter at statsminister Erna Solberg døpte de dronning Eufemia og dronning Ellisiv. [...]

Som en "kniv i varmt smør"

Tu.no tar deg med om bord i den største tunnelboremaskinen i sitt slag i Norge. [...]
1 215 / 15 POSTS
X