Category: Kartlegging

Kartlegger den geologiske arven

Kartlegger den geologiske arven

- Vi ønsker å bruke Trondheim sentrum som et utstillingsvindu for hva vi også kan finne i andre deler av Trøndelag. Det er viktig å se og oppleve de g [...]
Satsar på kystnær kartlegging

Satsar på kystnær kartlegging

Regjeringa gjer framlegg om å løyve 13,8 millionar kroner i 2020 til eit prosjekt om kystnær kartlegging. [...]
2 / 2 POSTS
X