Category: Nordryggen

1 2 3 7 10 / 62 POSTS

Fjellenes oppsprukne gulv

Blokkmark, tilsynelatende grå og kjedelig, kan skjule flere hemmeligheter enn vi tidligere har trodd, og dette karakteristiske forvitringsdekket kan s [...]

Alt om Nordryggen og Nordryggstien

Her ligger alle artiklene om Nordryggen og Nordryggstien som har blitt publisert i GEO, geo365.no eller i forbindelse med quiz eller juilekalender. [...]

Jostedalsbreen Nasjonalparksenter

Jostedalsbreen Nasjonalparksenter, ukens geofunn, er ett av tre besøkssentre som ligger rundt en av de største isbreene på det europeiske fastlandet. [...]

Norsk Bremuseum

Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten er ukens geofunn og et interaktivt museum som gir kunnskap om breer og klima på en ny måte. [...]

Beslutningen er tatt

Den siste utgaven av GEO er online på Geonova. I GEO 07 kan du leser om Oppdal Sten og konkurrenten Dovreskifer. Bli med Det norske ned i reservoaret. [...]

Mannen i Romsdalen

Hvorfor har ikke Mannen falt ned? Bergartene, landformene og løsmassene i Nordryggen hjelper geologene med å forstå prosessene under bena våre. [...]
Nordryggstien – en dugnad blant geologer

Nordryggstien – en dugnad blant geologer

Den er ny, og med en rekke geofunn langs ruten vil den bli intet mindre enn unik. Nå er det opp til geologene å gi den et godt innhold. [...]
For 4. Gang – nå en tradisjon

For 4. Gang – nå en tradisjon

Geologiens Dag er i ferd med å bli et årvisst arrangement. Geologene har her fått et instrument for å øke interessen for geofaget hos menigmann. Noen [...]
Kake for Nordryggstien

Kake for Nordryggstien

Det første spadetaket ble tatt i mai. Janka Rom, president i Norsk Geologisk Forening, fikk den store æren. [...]

Nordryggen – forteller historien

Oppslaget i Geokalenderen for mai viser hvordan isbreene frakter med seg små og store steiner. [...]
1 2 3 7 10 / 62 POSTS
X