Category: Resources

En utømmelig kilde

En utømmelig kilde

Norge har et geologisk potensial for uttak av mye mer naturstein enn det vi i dag utnytter. [...]
Olje- og gassressursene på norsk sokkel øker

Olje- og gassressursene på norsk sokkel øker

En fjerdedel av norsk sokkels olje- og gassressurser gjenstår ennå å finne, ifølge Oljedirektoratet. [...]
Upresist om mineralfunn i dyphavet

Upresist om mineralfunn i dyphavet

NTNU har aldri gjort nye funn av mineralforekomster i norske havområder, skriver UiB-professor Rolf Birger Pedersen i et innlegg på forskning.no. [...]
Kvantifisering av det ukjente

Kvantifisering av det ukjente

Forskere ved NTNU har vurdert mineralressurspotensialet langs Mohns- og Knipovichryggen i Norskehavet. De kommer med store tall, men fremtidig utvinni [...]
142 millioner til materialforskning

142 millioner til materialforskning

Et NTNU-koordinert prosjekt skal utvikle en ny metode for fremstilling av silisium med lavere CO2-utslipp og energiforbruk. [...]
Rikest i hele verden

Rikest i hele verden

Rett under høye, spisse og stupbratte fjell har en liten bergverksbedrift klort seg fast i den lille bygda Skaland. Uttaket av verdifull grafitt, det [...]
6 / 6 POSTS
X