2 hovedpunkter

2 hovedpunkter

Et vesentlig punkt i den nye loven om utnytting av mineraler til havs er at Staten må ha kunnskap for å sikre god forvaltning.

Jeg vil gjerne kort svare på Bjørlykkes tilsvar («Feil at OD bygger kompetanse«) til min kommentar om utkastet til ny lov om mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel («Skivebom om regelverket«).

En videre polemikk om hvordan Staten organiserer ressursforvaltningen er ikke veien å gå.  Jeg vil heller understreke 2 hovedpunkter:

  • I utkast til nytt regelverk foreslås det ikke å fjerne muligheten for en eksklusiv letefase; den inngår som den initielle fase (10 til 15 år) av utvinningslisensen. Dersom rettighetshaveren i denne perioden påviser en drivverdig forekomst, har vedkommende rett til en påfølgende utvinningsperiode på 20 år. Dette er i praksis identisk med regelverket internasjonalt, der man først får en letelisens på inntil 15 år, med en førsterett til en påfølgende utvinningslisens dersom det gjøres drivverdige funn.
  • Det foreslås ikke i utkast til nytt regelverk at staten skal kartlegge ressursene i detalj. Poenget er at staten skaffer seg tilstrekkelig kunnskap til at den kan tildele arealene til den best egnede søker.

HARALD BREKKE
Oljedirektoratet
Diskusjonen startet med denne artikkelen: Høring om ny lov.

X