Der ingen mennesker tidligere har vært Potensielle områder for havbunnsmineraler. Illustrasjon: Oljedirektoratet

Der ingen mennesker tidligere har vært

Oljedirektoratet har utført et nytt tokt i Norskehavet for å styrke kunnskapen om mineralressurser i dyphavet.

– Dagens teknologi er helt avhengig av disse mineralene, og av stadig å finne nye forekomster. Toktet var vellykket, og vi har klart å samle veldig mye data som nå analyseres, sier geolog Jan Stenløkk i Oljedirektoratet (OD).

Se video fra toktet nederst i saken.

Formålet med toktet vest i Norskehavet, der også Stenløkk deltok, var å kartlegge og finne ut hvilke mineraler som finnes i området. Mineralene inneholder viktige grunnstoff, som blant annet brukes i mobiltelefoner, vindturbiner og elektriske biler.

I en nyhetssak skriver OD at de har vært der ingen mennesker har vært før, på 3 000 meters dyp på en undersjøisk fjellkjede der varmt anriket vann fra jordens indre siver ut.

Toktet ble utført i august og september 2019.

Regjeringen meldte nylig at de bevilger 139 millioner kroner til leting etter mineraler i dyphavet i 2020.

Forskningsrådet (NFR) ga tidligere i år ut en rapport på vegne av Olje- og energidepartementet der de har kartlagt kunnskapsgrunnlaget knyttet til forskning og teknologiutvikling for utvinning av havbunnsmineraler.

I rapporten påpekte NFR at det finnes kunnskaps- og teknologigap i store deler av verdikjeden. For eksempel er store havområder fortsatt ikke undersøkt med hensyn på mineraler, og mange av de hydrotermale feltene vi kjenner til er funnet helt nylig.

De foreslår en ny forskningssatsing som skal kunne bidra til styrket konkurransekraft og innovasjonsevne, og møte de store samfunnsutfordringene.
Video: OD

X