Programmet er klart

Programmet er klart

Konferansen Deep Sea Minerals – Exploring Norwegian Waters avholdes 20. - 21. oktober.

I takt med at gehaltene i verdens gruver på land synker, vender stadig flere land og selskaper blikket mot dyphavet. Norge er i en utmerket posisjon for å bli ledende innen leting etter dyphavsmineraler.

Regjeringen har vært en sterk pådriver for både kartlegging av norsk sokkel (via Oljedirektoratet) og gjennom å starte et konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet som kan legge til rette for en åpningsprosess.

Løpet har startet.

Derfor inviterer vi denne høsten til konferansen NCS Exploration – Deep Sea Minerals 2021 20. – 21. oktober i Bergen.

På konferansen vil vi rette søkelyset mot de viktigste utfordringene og mulighetene som ligger foran oss og sammen søke løsninger og innovasjon gjennom kunnskapsdeling og diskusjoner.

Åpningsprosessen for mineralvirksomhet på norsk sokkel omfatter områder mellom Jan Mayen og Svalbard, samt sørøst for Jan Mayen. På norsk sokkel er det sulfider og manganskorper som er aktuelle ressurser. Kartografi: Oljedirektoratet

Billettsalget starter 18. august. I mellomtiden kan du se på programmet som nå er ferdigstilt og består av åtte sesjoner med presentasjoner, paneldebatter og modererte spørsmål og svar:

  • Deep Sea Mining – State of the Art
  • International Research Deep Sea Deposits
  • Formation & Distribution of Minerals in the Norwegian Sea
  • The Need for (Critical) Minerals
  • Social and Environmental Challenges (License to Operate)
  • Mineral Resource Inventory
  • Exploration Technology
  • Explorers – Company Presentations (Adepth Minerals, Green Minerals and Loke Marine Minerals confirmed)

For fullt program og mer informasjon, se deepseaminerals.net.

Geo365.no har det siste året skrevet en lang rekke artikler relatert til dyphavet, deriblant hvilke ressurser vi besitter på norsk sokkel, hvorfor vi trenger disse ressursene som en del av det grønne skiftet, hvilke utfordringer aktørene står overfor, og hvordan industrien, akademia og myndighetene jobber mot en potensiell åpningsprosess i 2023.

Dyphavsmineraler på geo365.no

X