Spenstig nykommer i mineraljaktenAnette Broch Mathisen Tvedt. Foto: Halfdan Carstens

Spenstig nykommer i mineraljakten

ADEPTH Minerals skal utnytte ny teknologi, gjennom blant annet "Big Data" og kunstig intelligens (AI), i jakten på betydelige funn på havbunnen.

ADEPTH Minerals skal utnytte ny teknologi, gjennom blant annet "Big Data" og kunstig intelligens (AI), i jakten på betydelige funn på havbunnen.

– Vi skal lete, finne og produsere dyphavsmineraler gjennom bærekraftige marine operasjoner, proklamerer Anette Broch Mathisen Tvedt, CEO i ADEPTH Minerals til GCE Ocean Technology.

Hun legger til at selskapet skal utnytte ny teknologi, gjennom blant annet «Big Data» og kunstig intelligens (AI), i jakten på betydelige funn.

Tvedt er overbevist om at dyphavsmineraler er viktig i fremtiden.

geo365.no: Fra olje til mineraler

Et mulig industrieventyr

– Vi ser at verden sårt trenger flere mineraler som blir påvist og produsert innenfor et regulert rammeverk, og ettersom norsk sokkel nå er ut til å bli åpnet for mineralutforskning allerede i 2023, og tatt i betraktning den begrensede tiden vi har, må vi nå være smarte og sørge for at vi samler inn de riktige dataene for å gjøre riktig kartlegging og vurdering av prospektiviteten til dyphavsmineraler.

geo365.no: Norsk industri i startblokken

– Hvis resultatene fra letefasen viser at potensialet er like stort som antydet, vil dypvannsmineraler være et nytt industrieventyr for Norge, fremholder Tvedt.

Området i Norskehavet som skal konsekvensutredes.

Hun er ikke fremmed for at virksomheten vil bli satt under press fra miljøvernorganisasjoner.

– Vi tror mineralene kan utvinnes bærekraftig, og vi vil bidra til og sikre at vi gjør det både sosialt og miljømessig riktig, parerer hun.

Hun påpeker videre at det i dag hovedsakelig utvinnes mineraler i Afrika, Sør-Amerika og Asia hvor gruveindustrien gjør store inngrep i naturen. I disse regionene krever utvinningsprosessen mye «skitten» energi og stort vannforbruk, som igjen fører til forurensning av lokale vannkilder. I tillegg skjer ekstraksjon ofte under krevende arbeidsforhold med høy risiko for liv og helse.

– Dagens mineraluttak er derfor stort sett uetisk og ikke bærekraftig, poengterer Tvedt.

geo365.no: Starter arbeidet med KU

Potensielt store ressurser

Tvedt, mad bakgrunn fra oljeindustrien, sist som letesjef i Petrolia NOCO, mener at dyphavsmineraler  i Norskehavet har flere positive aspekter, og trekker fram forutsigbare rammebetingelser, store letearealer, store forekomster av mineraler langs midthavsrygger med lav spredningshastighet, tilsynelatende 10 – 100 ganger større mineralkonsentrasjon enn i forekomster på land (“gehalt”) og geografisk nærhet til de største markedene (Europa).

I tillegg kommer muligheten til å redusere miljøavtrykket ved å bruke ny teknologi som hydrogen, vind og autonome operasjoner.

Hele historien kan du lese her: Mastering the Ocean Frontier of Marine Minerals

Om GCE Ocean Technology

«We find that GCE Ocean Technology offers a robust industrial cluster with strong ties to the world leading geoscience department at UiB. This will enable us to fast track the industrial development of deep sea minerals as an industry and ADEPTH Minerals as a company. It also enables us to grow our network, our competence and have an arena for collaboration across the ocean industries. We have also received support for securing Innovation Norway funding and are currently invited into interesting new R&D projects which will take us further. Additionally, we have had the opportunity to attend several of the very interesting and relevant events.»

 

X