Figur-3-beskjært

VÆR MED OG SPRE GEOFAGLIG KUNNSKAP - DEL DENNE ARTIKKELEN!

Figur-3-beskjært

Antatt utbredelse av havbunnsmineraler på norsk kontinentalsokkel. TEgnforklaring: http://www.npd.no/Publikasjoner/Ressursrapporter/2018/Kapittel-8/ Illustrasjon: Oljedirektoratet

COMMENTS

WORDPRESS: 0
X