Mer enn nok olje Foto: Pixabay

Mer enn nok olje

Det er grenseløst naivt å tro at Norge kan regulere etterspørselen ute i verden ved ensidig å avslutte egen oljevirksomhet, og vi har nå fått det endelige beviset for at markedet lett kan fylles opp hvis noen land reduserer sin produksjon.

Det er en utbredt misforståelse at Norge kan bidra til å redusere verdens CO2-utslipp ved å redusere, for ikke å si nullstille, vår egen olje- og gassproduksjon. Hvis vi forstår tilhengerne av denne tanken rett, vil det hjelpe spesielt godt om vi avslutter oljevirksomheten i Barentshavet.

Påstanden innebærer at verden vil bruke mindre olje og gass om Norge slutter å produsere, og at utslippene derfor går ned.

Det er selvfølgelig galt.

Det endelige beviset for at påstanden ikke er riktig har vi (dessverre) fått de siste månedene. Da OPEC og Russland ikke oppnådde enighet om å begrense oljeproduksjonen i den hensikt å stabilisere oljeprisen på et nivå som vi har hatt de siste par årene, åpnet både Saudi Arabia og Russland kranene. Resultatet kjenner vi. Oljeprisen sank til et nivå som ikke tjener verken Norge eller oljeselskapene, og da var veien kort til å kutte i både lete- og i investeringsbudsjetter.

Det vi lærer av dette er at verden har mer enn nok olje.

Hvis Norge reduserer sin produksjon, står en rekke land klare til å erstatte de volumene vi ikke leverer. To land er nevnt, og flere står i kø, ikke minst USA med sine skiferolje-produsenter som de seneste årene har oversvømt oljemarkedet. Fra under en halv million fat per dag for 15 år siden, har produksjonen vokst til åtte millioner fat per dag i år. «And there is more to come.» Til sammenligning er Norges oljeproduksjon drøyt to millioner fat per dag.

I Norge skal vi være takknemlige for at OPEC (og også Russland) har holdt prisene oppe ved å redusere sin produksjon i forhold til den kapasiteten de har. Samtidig må vi ikke glemme at oljeprisen gjennom flere tiår har vært høy fordi krigshandlinger i Midtøsten og Nord-Afrika, samt et vanstyrt Venezuela, har gitt lavere produksjon. Det er disse faktorene som samlet sett har bidratt til at det norske oljefondet har blitt så stort som det er, og at det har blitt skapt flere hundre tusen arbeidsplasser landet rundt.

Det er grenseløst naivt å tro at Norge kan regulere etterspørselen ute i verden ved ensidig å avslutte egen oljevirksomhet, og vi har nå fått det endelige beviset for at markedet lett kan fylles opp hvis noen land reduserer sin produksjon.

God helg!

PS Vi burde selvsagt også nevne at norsk oljeproduksjon har betydelig lavere CO2-utslipp (under halvparten) enn gjennomsnittet i verden. Ved å produsere olje fra norsk sokkel, bidrar altså Norge til lavere utslipp, totalt sett.

COMMENTS

WORDPRESS: 1
  • comment-avatar
    Inge Olsen 4 måneder ago

    Akkurat. Det betyr også at oljeprisen får et «tak» på 40 til 50 dollar i flere år fremover. Etterspørselen vil ikke gå opp, men ned de neste årene. Det er ikke plass til mer biler i verden. 60% av olje produksjonen går til transport. 19% er gass eller asfalt, = avfall. Og 21% er brukt i industrien og til elektrisitet produksjon. Av de 60% brukt til transport går 30% til personbil transport, til og fra arbeid, skole. butikken og annen daglig bruk. 7.5% hva jeg kaller nødvendig transport, søndagstur, kino besøk, kjøpe is og besøke familien. 3.5% er flytransport, 6.5% skip og tog. 7.5% varetransport med lastebil etc. Det er ikke plass til flere biler i verden. De store byene begrenser bilbruken så mye som mulig. Og bilene blir mer effektive. Min analyse viser da at det er påvist mer enn nok olje i verden slik at verden ved en oljepris på +/- 45 dollar kan være forsynt i mange år fremover. Det er derfor ikke lønnsomt å lete etter olje i Barentshavet. Det skjer bare fordi den norske stat betler 90% av kostnaden. 

  • X