Bølgen blir ikke så stor

Bølgen blir ikke så stor

Vær med og spre geofaglig kunnskap - del denne artikkelen!

NVE har laget nye kart over flomsonen ved et eventuelt ras. De viser at konsekvensene av et ras er mindre enn først antatt.
– Vi visste at sonen vi først gikk ut med var for stor og at den ville bli mindre, men den er blitt ein god del mindre nå, sier seksjonsleder i NVE Lars Harald Blikra til Porten.no.

Analyser viser at faresonen for en flodbølge ved et ras i Joasetbergi er betydeleg mindre enn først antatt. Illustrasjon: NVE

Analyser viser at faresonen for en flodbølge ved et ras i Joasetbergi er betydeleg mindre enn først antatt.
Illustrasjon: NVE

I fjor høst varslet NVE at de ville starte kontinuerlig overvåkning av Joasetbergi innerst i Aurlandsfjorden.
Les hele saken på Porten.no

X