Tidlig vårflom og mer styrtregn Én person omkom i jordskredet i Jølster 30. juli 2019. Foto: oaj/Varsom Regobs.no

Tidlig vårflom og mer styrtregn

I Jølster omkom én person som følge av jordskred, og sommeren i Sør-Norge var preget av styrtregn med alvorlige følger. NVE oppsummerer flom- og jordskredåret 2019.

Hvert år oppsummerer Norges vassdrags- og energidirektorat året som gikk med hensyn på flom og jordskred.

Målt i antall dager med varsler var 2019 nokså lik som 2018 med henholdsvis 49 dager med jordskredvarsel og 68 dager med flomvarsel. Antall perioder med varsler var høyere i 2019 enn de foregående fire årene, og ca. 30 prosent høyere enn i 2018.

2019 skilte seg også ut ved at jordskredvarslene var mer jevnt fordelt utover året enn tidligere år.

En varm vår (februar og april var betydelig varmere enn normalen), ga tidlig snøsmelting, og kombinert med episoder med mye regn, førte dette til flere kortvarige perioder med flom- og jordskredfare på Vestlandet.

Sommeren 2019 var preget av flere episoder av såkalt styrtregn – korte, kraftige regnbyger.

Den mest alvorlige konsekvensen av dette skjedde 30. juli da Sogn og Fjordane ble hardt rammet av jord- og flomskred. I Jølster omkom én person i et jordskred.

13. august førte styrtregn til store flomskader i Brumunddal, og 1. september etterlot 58 mm nedbør på tre timer 1 000 registrerte vannskader i Fredrikstad.

70 sauer druknet da de ble tatt av flommen i Surna 16. september. Noen dager senere, 19. – 20. september, førte mye regn over Trøndelag og sør i Helgeland til stengte veier, stor flom i flere vassdrag og noen jordskredhendelser.

Les mer om fjorårets hendelser på geoforskning.no

X