Vi trenger jordskjelv-debattJordskjelvkart over Norge

Vi trenger jordskjelv-debatt

Det skriver bygg.no på sine nettsider.
Etter jordskjelvet i Italia etterlyser RIF mer fokus på å forebygge mot skadene av kraftige jordskjelv i Norge.
Skulle Norge bli rammet av et kraftig jordkjelv igjen, mener RIF at bygninger som ble oppført før det nye regelverket rundt sikring mot jordskjelv trådte i kraft, bør vurderes og sikres.
Les hele saken på bygg.no

Newer Post
X