Vil ikke skape frykt

NORSAR presiserer at det hvert år forekommer jordskjelv i Oslo-området, men at det er umulig å forutsi slike hendelser.

“I fredagens utgave av Aftenposten skriver Reidar Müller om utfordringene ved å formidle jordskjelvrisiko i mediene. Det er et viktig tema. Dessuten er det flott at han anerkjenner at det kan være behov for et senter som samler all jordskjelvkompetanse i Norge, slik vi har foreslått,” skriver Anne Strømmen Lycke i et tilsvar til kronikken fra Müller.

Mûller hevder at “forskere og institusjoner forsøker å sko seg på Skjelvet“.

“Det er betenkelig at seriøse forskere ved NORSAR bruker filmen Skjelvet i markedsføringen av sin egen virksomhet,” skriver geologen.

“Den unyanserte fremstillingen av risikoen for et fremtidig jordskjelv, skapt irritasjon og oppgitthet,” heter det i kronikken.

“Som forskningsinstitutt er vi selvfølgelig opptatt av å dele kunnskapen vår med så mange som mulig. Det er dessverre ikke så mange som vet at det flere steder i Norge forekommer årlige jordskjelv. Spillefilmen Skjelvet har som Müller påpeker, gitt oss en flott mulighet til å dele vår kunnskap. Det er vi glad for,” parerer Lycke.

Hun presiserer samtidig at Oslo er et område der det årlige forekommer jordskjelv.

“Vi har vært opptatt av å si det som det er, ikke for å skremme folk, men for at beslutningstagere skal ha et best mulig grunnlag for å vurdere risiko og tiltak. Det er en del av vår samfunnsoppgave,” påpeker Anne Lycke.

 

X