Årlige morenerygger i Tempelfjorden Svalbard

I løpet av 1900-tallet har tidevannisbreen Tunabreen i vestlige Svalbard avansert tre ganger og opprettet en fantastisk sett av glasiale landformer.

X