Asfaltfunn på havbunnen

Britiske forskere har kartlagt naturlige forekomster av asfalt utenfor kysten av Angola.

X