Avsnittet som mangler

Avsnittet som mangler

Harari tar for lett på betydningen av geologisk kunnskap og geologiske ressurser for den historiske utviklingen.

Yuval Noah Harari innleder sin bestselgende bok Sapiens på denne måten:
«For omtrent 13,5 milliarder år siden skaptes materie, energi, tid og rom i det vi kaller Big Bang, det store smellet. Historien om disse fundamentale trekkene ved universet kalles fysikk.
Omtrent 300 000 år etter dette begynte materie og energi å flyte sammen til sammensatte strukturer som vi kaller atomer, og atomene slo seg sammen til molekyler. Historien til atomer, molekyler og samhandlingene dem imellom kalles kjemi.
For omtrent 3,8 milliarder år siden slo visse molekyler seg sammen på planeten Jorden og dannet spesielt store og intrikate strukturer som vi kaller organismer. Historien til organismene kalles biologi.
For omtrent 70 000 år siden begynte organismer som tilhører arten Homo sapiens, å danne enda mer utførlige strukturer, som kalles kulturer. Den påfølgende utviklingen til disse menneskekulturene kalles historie
Harari har dessverre utelatt noe helt vesentlig. Mellom 2. og 3. avsnitt burde det stått noe i denne retning:
For drøyt 4,5 milliarder år siden ble Jorda dannet. Molekyler slo seg sammen til mineraler, og mineraler slo seg sammen til bergarter. Historien om Jordas utvikling, mineralene og bergartene kalles geologi («læren om Jorda»).
Harari er ikke den eneste som tar lett på betydningen av geologisk kunnskap og geologiske ressurser for den historiske utviklingen, og det til tross for at de første tidsepokene etter siste istid har navn etter hvilke ressurser som dominerte: steinalder, bronsealder (legering av kobber og tinn) og jernalder.
Vi kan vel legge til at også antropocen er et resultat at menneskenes rovdrift på metaller og hydrokarboner, eller det Harari kaller Den vitenskapelige revolusjon. (Harari har en litt annen inndeling av menneskehetens historie: Den kognitive revolusjon, Jordbruksrevolusjonen, Samlingen av menneskeheten og Den vitenskapelige revolusjon.)

X