Beregning av temperatur rundt forkastninger

Det kan være avgjørende å ta hensyn til forkastningsaktiviteten for å gjøre en god modellering av fortidens geometri og temperatur i et basseng.

X