Brøggerprisen til Fridtjof Riis

Brøggerprisen til Fridtjof Riis

Fridtjof Riis ble tildelt Brøggerprisen på NGFs Vinterkonferanse. Riis sin forskning har favnet bredt og omfatter arbeider på fastlandet og på norsk kontinentalsokkel.

I sin korte takketale påpekte Fridtjof Riis at hans vitenskapelige arbeider er gjort i samarbeid med mange andre. Hvilket står i kontrast til hvordan for eksempel Waldemar Chr. Brøgger og andre geologer jobbet på 1800- og første halvdel av 1900-tallet.

Juryen påpekte spesielt at «kandidaten er en person som ikke fremhever seg selv, men som inspirerer, deler kunnskap og som får de rundt seg til å ta ut sitt potensial».

Brøggerprisen (NGFs Hederspris) er opprettet av Norsk Geologisk Forening og er oppkalt etter Professor W. C. Brøgger, en av Norges fremste geologer og samfunnsbyggere. Denne prisen tjener som en æresbevisning til en geolog som har bidratt på en unik måte til forståelsen av norsk geologi eller geovitenskap generelt, og gjennom en livslang innsats har bidratt på faglig høyt nivå, og arbeidet må inneholde nye og banebrytende bidrag.

Fridtjof Riis fikk NGFs ærespris på Vinterkonferansen. Foto: Halfdan Carstens

Fridtjof Riis fikk NGFs ærespris på Vinterkonferansen.
Foto: Halfdan Carstens

Her er juryens fulle begrunnelse:

Et enstemmig styre i Norsk Geologisk forening har besluttet å gi Brøggerprisen for 2015 til Fridtjof Riis (f. 1954). Han er utdannet ved Universitet i Oslo (UiO) og Stanford University. I dag arbeider han som seniorgeolog i Oljedirektoratet (OD).

Fridtjof Riis har gjennom livslang innsats bidratt på høyt faglig nivå vedrørende norsk geologi og geovitenskap generelt. Han har drevet omfattende og prisbelønnet populær fagformidling. Han har vært mentor for en rekke geologer, både i OD og ved flere universiteter. Riis er en sjelden geolog med like stor sans for matematikk og fysikk, planter og dyreliv som geologi.

Riis’ geofaglige innsats har favnet bredt og omfatter arbeider på fastlandet og på norsk kontinentalsokkel. Hans arbeid innen regionale modeller for heving og erosjon er banebrytende. Han har bidratt til ny forståelse av hvordan Norge ble utsatt for storskala landheving de siste 65 millioner år (kenozoikum), og med det en økt forståelse for sokkelgeologien og petroleumssystemene.

Hans arbeid og forskning har også omfattet bassengmodellering, oppbyggingen av den yngre delen av norsk sokkel (kenosoisk stratigrafi), havbunnsstabilitet i Storegga rasområde og deponi av CO2 og kombinasjon av deponi med økt oljeuvinning. I dag arbeider han blant annet med segmentering av petroleumssfelt med hensyn på trykk og strømningsegenskaper.

Fridtjof Riis har et sterkt sosialt og internasjonalt engasjement gjennom mangeårig fagforenings- og solidaritetsarbeid. Dette gjenspeiles blant annet i engasjement i NORADs Olje for Utvikling-program i Sentral-Amerika, Afrika og Asia.

På merittlisten til denne allsidige geologen står også et krater. Hans teori om et meteorittnedslag ved Ritland i Hjelmeland ble bekreftet i 2008 da sjokk-kvarts ble påvist, som resultat av samarbeid med forskere fra Institutt for Geofag ved Universitetet i Oslo. For dette mottok Riis Hjelmelandsprisen i 2011

X