Dannet etappevisStuoragurra-forkastningen i Masi. Foto: Odleiv Olesen

Dannet etappevis

Stuoragurra-forkastningen i Finnmark er datert. Alderen varierer fra den sørligste til den nordligste delen.

– Stuorragurra-forkastningen består i hovedsak av tre segmenter fra nord til sør. Våre nye dateringer viser at de ulike segmentene har ulike aldre. Forkastningen har altså blitt dannet i etapper, fortalte Lars Olsen, forsker i Norges geologiske undersøkelse (NGU) under det nordiske geologiske vintermøtet i Oslo 9. januar.

Det var under feltsesongen i 2018 at et knippe NGU-geologer gjorde undersøkelser langs deler av forkastningen som hever seg opptil syv meter over det ellers flate landskapet på Finnmarksvidda.

Forskerne hevder forkastningen er dannet av gamle tektoniske strukturer der bevegelsene kan ha «bremset opp» under istiden, for så å ha blitt virksomme igjen i etterkant.

Målet for feltundersøkelsene var å finne biologisk material for datering, og mindre funn av torv og gytje ved og iblant sedimentene i forkastningssonen har gitt gode resultater.

Det har tidligere vært antatt at forkastningen ble dannet kort tid etter siste istid for om lag 10 000 år siden, uten at dette kunne tallfestes nærmere.

De nye dateringene har gitt mer presise aldre, samtidig som at det har blitt klart at de ulike segmentene ser ut til å ha blitt dannet til ulik tid.

– Det nordlige segmentet er yngre enn 4 000 år, det sørlige segmentet drøyt 1 280 år, og den midtre delen kan ha vært aktiv for mellom 700 og 900 år før nåtid, sa Olsen.

Les mer på geoforskning.no

X