Detektiver på havbunnen

VÆR MED OG SPRE GEOFAGLIG KUNNSKAP - DEL DENNE ARTIKKELEN!

Geologer har inntatt klebersteinbrudd i Gudbrandsdalen. Gamle gåter skal løses med nye ideer.

Detektiver på havbunn

X