Dette fann forskarane på Eggakanten

Havet er så nært oss, men likevel veit vi ikkje alt om kva det skjuler. Fleire og fleire løyndomar vert avslørte. No er MAREANO på sommartokt på Eggakanten.

X