«Vår tids fremste polarforsker, professor Yngve Kristoffersen, og hans meget erfarne polarmedarbeider Audun Tholfsen har overvintret alene i det sentrale Polhavet i forskningens tjeneste. De to er polarforskerne ved Nansensenetret for miljø og fjernmåling (NERSC) og Universitetet i Bergen,» skriver Harald Brekke på OD’s nettsider.
Men det er benyttet en helt annen teknologi. Treskuta Fram og Nansens to kajakker var byttet ut med luftputebåten Sabvaaba.
Mye av tiden ble benyttet til å samle inn seismikk. «De 1000 kilometrene med god seismikk, som Fram 2014/15-ekspedisjonen samlet inn med sin isdriftteknikk, et helt unikt datasett,» skriver Brekke, som med isbryter selv har vært med og samle inn seismikk i Polhavet ved flere anledninger.
Brekke skriver også at de seismiske dataene over Lomonosovryggen og Morris Jesup-platået gir ny kunnskap om den geologiske utviklingen av den nordlige marginen av Barentshavsokkelen.
Les hele saken på OD’s nettsted.