En geofysisk reise i tid og rom

En geofysisk reise i tid og rom

Tar du deg god tid vil reisen gjennom boka ta minst 80 dager, fra du starter blant fossiler nedi jorda til du ender opp langt utenfor vår egen galakse

Når jeg er ute og reiser, noe som skjer ganske ofte, liker jeg å ta med ei god bok, gjerne utenfor mitt eget fagfelt geofysikk. Men her forleden gjorde jeg et unntak, da jeg ble spurt av en hyggelig trønder om jeg kunne anmelde den nye bokutgivelsen til to av mine eminente professor-kollegaer ved NTNU, professor Martin Landrø og professor 2 Lasse Amundsen (NTNU/Equinor).

Som geofysiker med lang fartstid både i industrien og i akademia, burde jeg kanskje kunne det meste som står i ei bok med følgende tittel: «Introduction to Exploration Geophysics –with Recent Advances». Men da jeg satte meg på flyet til Buenos Aires, fant jeg raskt ut at her var det mye spennende å lese som jeg ikke kunne fra før. Jeg hadde riktignok lest en del av artiklene i GEO ExPro som boka er fundert på. Men å lese denne boka fra A til Å ble en reise i tid og rom som jeg ikke har opplevd siden jeg leste Jules Vernes fantasibøker om Reisen til Jordens indre, En verdensomseiling under havet, og Jorden rundt på 80 dager en gang på tidlig 80-tallet.

Martin og Lasse har lykkes i å sette sammen en lettfattelig, men likevel ganske detaljert fagbok om geofysisk teknologi. Men boka er mer enn en god fagbok: Den er også en formidabel historiebok som dokumenterer opprinnelsen til geofysikken som fagfelt, og historiske gjennombrudd innen vitenskapen som la til rette for utviklingen av geofysiske verktøy vi benytter i dag. Selv var jeg helt uvitende om at Snells lov om stråleteori og lysbrytninger egentlig ikke først ble introdusert av den nederlandske matematikeren Willebrord Snellius (1580-1626), men på den tiden Vikingene herjet i Europa, av en vitenskapsmann i Bagdad, Ibn Sahl.

Denne boka dokumenterer også hvordan både 1. og 2. verdenskrig har vært med på å framskynde akustisk teknologi som har vært nødvendige forutsetninger for utviklingen av seismisk teknologi. Men den forteller også om hvordan norsk oljeindustri og visjonære og kreative fagfolk i Norge har vært med og drevet utviklingen innen geofysikk.

Boka dekker både ulike seismiske teknologier og andre målemetoder som EM, gravimetri og mangetometri. En rekke gjestebidrag bidrar til å gi boka gode innblikk i anvendelser av ulike teknologier. Beskrivelsen av hvordan ulike selskaper (PGS, CGG, Schlumberger) utviklet sine bredbånd-seismikk teknologier, og hvordan ulike selskaper har hatt nytte av permanent havbunnseismikk på utvalgte felt (Valhall, Ekofisk, Snorre, Grane), er veldig nyttig kunnskap for alle som vil være oppdatert på seismisk teknologi anno 2018.

Denne fagboka har et bredt nedslagsfelt. Den passer som god reiselektyre for nysgjerrige mennesker som ønsker å vite mer om hvordan vi samler inn geofysiske data, og hva dataene kan fortelle oss om undergrunnen. Den passer også som utgangspunkt for studenter som skal i gang med petroleumsstudier, enten det er bachelor eller master nivå. Den vil videre være nyttig for alle som jobber innen leting eller produksjon i oljeselskaper eller serviceselskaper. Den favner såpass bredt at selv spesialister innen geofysikk vil finne mye nytt og interessant i denne boka.

Geologer vil nok savne litt mer fokus på geologiske problemstillinger. Her er det lite snakk om jakten på strukturelle eller stratigrafiske feller, om salttektonikk eller bassenganalyse. Fokus er på fysikken, teknologien og dataanalysen. Til tider hadde jeg en følelse av at boka handler mer om marin biologi og effekten av lyd på sjødyr, enn om jakten på jordas verdifulle ressurser (exploration).

Som geofysiker med et godt forhold til geologer savner jeg også et kapittel eller seksjon om ulike metoder for å bedre forstå geologisk informasjon fra geofysikken, ved bruk av enten forover-modellering eller seismisk inversjon. Full bølgeforminversjon (FWI) er ett av de mest moderne geofysiske verktøyene som har blitt muliggjort pga. bredbånddata og økt datakraft, så litt mer om det hadde passet inn i kapittel 5 eller 7. De fleste av case eksemplene er fra produksjon, mens det er begrenset med eksempler fra leting, selv om historiene om Cantarell-feltet i Mexico og Johan Sverdrup-feltet på norsk sokkel innledningsvis er veldig spennende lesing. Slik sett bærer kanskje boka litt preg av at begge forfatterne er fysikere av bakgrunn, og «glemmer»litt geo-delen av geofysikk.

Boka avslutter med et spennende bonuskapittel om verdensrommet og alle gåtene som vi ennå ikke har løst om både tid og rom.

Bibliografi-listen med anbefalt lesing til slutt er vel mye Equinor/NTNU-dominert, hvor flere titalls av referansene er fra nåværende eller tidligere kollegaer av forfatterne fra Equinor/NTNU. Når det er sagt, så har jo både Equinor og NTNU vært en drivende kraft i utviklingen av geofysiske verktøy/metoder innen oljesektoren på norsk sokkel og internasjonalt.

Alt i alt er dette ei bok jeg anbefaler på det høyeste. Den er lettlest og fargerik, og alle som jobber innen geovitenskap vil ha stor nytte av boka, enten det er som oppslagsverk i jobbsammenheng, eller som spennende reiselektyre på et fly til ukjent sted. Tar du deg god tid, vil reisen gjennom boka sikkert ta minst 80 dager, fra du startet blant fossiler og porerom dypt nedi jorda til du ender opp et sted i verdensrommet langt utenfor vår egen galakse. God reise!

PER AVSETH
Dig Science/NTNU

Older Post
X