Er fornybar geotermisk energi et alternativ for Svalbard?

Forskere har en visjon om at geotermisk energi kan erstatte dagens fossile energi, og jobber nå med å kartlegge det geotermiske potensialet.

X