Fant Norges eldste bergart Trond Slagstad og Harald Hansen. Foto: Rune Eian, NGU

Fant Norges eldste bergart

Gneisen fra Finnmark er 3 002 millioner år gammel og slår den forrige «rekorden» på i underkant av 3 000 millioner år.

– Kjempeartig at vi endelig har fått bekreftet at det finnes så gamle bergarter i Norge. Men sannsynligvis finnes enda eldre bergarter, forteller forsker Trond Slagstad fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) og stipendiat Harald Hansen fra UiT Norges arktiske universitet i en sak på ngu.no.

Gneisen ble funnet sør for Lakselv og knust, vasket og polert for videre analyser i laboratorium. Analyser av små mineralkorn (zirkon) viser at bergarten ble dannet av magma som størknet for 3 002 millioner år siden.

– Det betyr at den er Norges eldste, kjente bergart, sier Slagstad og Hansen.

Zirkon er et mineral som er svært utbredt på Jorda og som i liten grad påvirkes av forvitring. Dermed egner det seg godt som aldersindikator (les mer i rammeteksten under).

Den tidligere «rekorden» ble holdt av tilsvarende bergarter (gneis) i tilsvarende område (Finnmark) og var på like under tre milliarder år. De eldste gneisene (og eldste bergartene) i Norge finnes altså i Finnmark og stammer fra fjellkjededannelser.

– Hvis en går tilbake 1 til 2 milliarder år, var de dominerende geologiske prosessene ganske like de som er operative i dag. Forholdene før den tid er vi veldig usikre på. Vi vet at Jordas indre var varmere, noe som førte til en større grad av vertikale bevegelser fordi varmt materiale stiger, kaldere materiale synker. I dag er det derimot horisontale bevegelser av jordskorpeplater som dominerer. Ved å finne og jobbe med stadig eldre bergarter, får vi hele tiden ny kunnskap om denne tidlige perioden, avslutter Trond Slagstad og Harald Hansen.

Les mer på geoforskning.no

Gneisen ble funnet sør for Lakselv i Finnmark. Foto: Harald Hansen, UiT

X