Fant spor av verdens eldste livForsker Tor Grenne ved Norges geologiske undersøkelse har deltatt i studien som nå er publisert i Nature, blant annet gjennom sitt arbeid ved Løkken gruver i Meldal. Her er han fotografert på feltarbeid i Hessdalen. Foto: Gudmund Løvø

Fant spor av verdens eldste liv

Et internasjonalt forskerteam med nordmannen Tor Grenne på laget har funnet spor av verdens eldste kjente livsformer. Funnene er nå publisert i en artikkel i tidsskriftet Nature.

– Mikroorganismene er påvist i jaspis, en bergart som hovedsakelig består av mineralene kvarts og hematitt, og som opprinnelig ble avsatt som et sediment på havbunnen, forteller forsker Tor Grenne ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).
Funnene er gjort i det som allerede var kjent som noen av verdens eldste avsetningsbergarter, i det såkalte Nuvvuagittuq Supracrustal Belt ved bredden av Hudsonbukta, nordøst i Canada.
Alderen på bergartene – og dermed også mikroorganismene – er noe omdiskutert, men forskerne fastslår at de er minst 3770 millioner år gamle. Noen aldersbestemmelser tyder på at de er så mye som 4280 millioner år. Til sammenligning er jordas alder knapt 4600 millioner år.
Les hele innlegget på ngu.no

Skrevet av Gudmund Løvø

X