Fant ukjent flyvrakUndervannsfarkosten «Blueye Pioneer», som er utviklet av Trondheim-selskapet Blueye Robotics, med utspring fra NTNU AMOS utforsker flyvraket.

Fant ukjent flyvrak

Et hittil ukjent flyvrak er lokalisert på 50 meters dyp mellom Midtsand og Skatval i Trondheimsfjorden.

Mannskap om bord på NGUs forskningsfartøy Seisma fant vraket under arbeid i fjorden tidligere i år.
– Flyet er etter alt å dømme en Arado Ar 196, et tysk maritimt rekognoseringsfly, som fikk kuttet fortøyningene og ble sendt på sjøen rett etter andre verdenskrig, forteller forsker og lagleder Reidulv Bøe ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).
Se video og les hele saken på NGU.no

X