Finner olje med pyritt

ORG Geophysical har videreutviklet en metode for å identifisere mulige ansamlinger av olje og gass i undergrunnen.

X