Fjellplantene under siste istid

Var landet vårt fullstendig dekket av is under siste istid? Eller fantes det isfrie nunataker hvor enkelte hardføre planter kunne overleve?

X