Forbedret overvåkning i Arktis To ansatte ved NORSAR under installasjon av arrayen i august 2019. Foto: NORSAR

Forbedret overvåkning i Arktis

En ny seismisk målestasjon på Bjørnøya sikrer bedre overvåkning av jordskorpebevegelser i nordområdene.

I august 2019 ble seks metallsylindre gravd ned i et sirkulært mønster i jorda nær den meteorologiske stasjonen på værbitte Bjørnøya i Barentshavet.

De seks instrumentene representerer NORSARs nyeste seismiske målestasjon som er med på å registrere rystelser i jordskorpen i Arktis.

– Vi har gjort analyser av dataene fra målestasjonens 101 første dager i drift og kan konkludere med at den gir oss forbedret seismisk overvåkning i nordområdene, sa Johannes Schweitzer, principal research geophysicist i NORSAR under et foredrag på det nordiske geologiske vintermøtet i Oslo tidligere i januar.

Gjennom de tre første driftsmånedene registrerte den lille målestasjonen med identifikasjonskode BEAR nærmere 300 000 seismiske hendelser, tilsvarende om lag 3 000 per dag.

De fleste hendelsene var små rystelser påført av bølger som treffer Bjørnøya, men instrumentene registrerte også jordskjelv i Barentshavet og langs den midtatlantiske ryggen i vest.

– Dataene har så langt vært tilfredsstillende med et godt signal-til-støy forhold. Analysene viser også at BEAR oppfattet seismiske hendelser som våre øvrige målestasjoner i regionen ikke hadde plukket opp. Vi får altså mer data.

Ifølge Schweitzer vil de nye dataene fra målestasjonen bidra til økt innsikt i seismisk aktivitet og tektonikk tilknyttet den midtatlantiske ryggen, Barentshavet og øygruppen Svalbard i årene som kommer.

Les mer på geoforskning.no

X