Fortell om din forskning! Foto: NGU fotoarkiv

Fortell om din forskning!

Geoforskning.no gjentar suksessen for sjette året på rad og oppfordrer alle geovitere til å delta i formidlingskonkurransen.

Da vi arrangerte formidlingskonkurransen for første gang i 2015, var målet vårt å skape blest rundt geofaglig forskning, hedre gode formidlere og oppmuntre forskningsmiljøene til å fortelle om forskningen sin.

Siden den gang har vi fått tilsendt og publisert 50 gode bidrag skrevet av 65 geovitere innenfor det fulle spekteret innen geofag. Alders- og karrieremessig har deltakerne spent fra masterstudenter og doktorgradsstipendiater til «godt etablerte» forskere.

Vi arrangerer konkurransen i samarbeid med Aftenposten Viten og de geofaglige forskningsmiljøene i landet. Hvert år sikres vinnerbidraget spalteplass i Aftenposten – både på papir og nett!

I fjor sommer kunne Aftenpostens lesere lære at Norge er et land som faktisk har flere aktive vulkaner – i dyphavet. Vinnerbidraget ble skrevet av UiB-stipendiatene Håvard H. Stubseid og Anders Bjerga som jobber ved K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning.

Nå gjentar vi suksessen og inviterer for sjette gang norske geovitere til å formidle sine forskningsresultater til omverdenen!

Reglene er enkle: Bidragene skal omtale eget vitenskapelig arbeid knyttet til geofag. Artikkelen skal skrives på en engasjerende, populærvitenskapelig måte og være samfunnsaktuell. Den må ha minst én illustrasjon. Teksten skal ikke overskride 700 ord, og språket er norsk.

Bidragene publiseres fortløpende på geoforskning.no og vinnerbidraget vil også i år få spalteplass i Aftenposten Viten.

For kåringen av vinnerbidraget, som skjer innen 31. mai 2020, vil god språklig flyt og klarhet i populærvitenskapelig fremstilling vektlegges.

Juryen som skal kåre vinnerbidraget består av Brit Lisa Skjelkvåle, UiO, Matthias Forwick, UiT, Egil Tjåland, NTNU, Ingunn Thorseth, UiB, Hanne Christiansen, UNIS, May Britt Myhr, NGU, Anders Solheim, NGI, Jeanette Sjøberg, Aftenposten Viten og Ronny Setså, geoforskning.no.

Bidragene kan sendes til ronny@geo.as allerede nå, og siste frist er 30. april 2020.

Les mer om konkurransen og få gode tips til populærvitenskapelig skriving på geoforskning.no/formidlingskonkurransen.

Fjorårets vinnerbidrag på trykk i Aftenposten. Artikkelen ble også publisert på Aftenpostens nettsider.

X