Fritt fall for petroleumsstudiene

Antall førstevalgsøkere til petroleumsrelaterte studier har falt kraftig de to siste årene. Instituttlederne ser likevel lyst på fremtiden.

X