Geofysiske målinger i Troms

NGU skal utføre nye geofysiske målinger fra helikopter i lav høyde over bakken i Troms

X