Geologenes nye feltverktøy

Uni Research CIPR undersøker hvilke muligheter som ligger i bruken av fjernstyrte ubemannende fartøy.

X