Geologi til folket

Vårt naboland Sverige fortsetter arbeidet med å tilgjengeliggjøre geologiske perler for folk flest.

Svenskene er på hugget for å formidle geologi til allmennheten. «Geologiska sevärdheter förtjänar att lyftas fram! Därför arrangerar SGU tävlingen Geologiskt Arv. I juni 2014 startar en ny omgång av tävlingen,» skriver SGU på sine nettsider.

Svenskene startet ut med dette i 2012 (GEO 07/2012, side 8). Da konkurrerte ti steder, og vinneren ble kvernsteinsgruven Minnesfjället ved Mariestad, øst for Vänern, som har en driftshistorie på mer enn 800 år.

Kriteriene er som følger (rangert etter betydning)

• Vise en bit av Sveriges geologiske historie. Det kan være en hendelse eller en prosess som settes i et større, geologisk perspektiv

• Inspirerer til mer kunnskap om geologi

• Lett å besøke

Norsk Geologisk Forening gjennomførte en lignende konkurranse i 2010. Ti steder ble nominert som geologisk nasjonalarv, og etter en avstemning på nettet – som var åpen for alle – ble Leka kåret som Geologisk nasjonalmonument. Leka er det eneste stedet her i landet hvor vi kan foreta en geologisk reise fra havbunnen og inn i mantelen.

X