Geologiske "gigantklabber» på sokkelen etter istiden

Klabber under sokkelens isbredekker skaptes på lignende vis som under ski, men i løsmasser eller svake bergarter istedenfor snø.

X