Gjeve priser til kjekke gutter

Gjeve priser til kjekke gutter

Lars Eivind Augland (t.v.) fikk Reuschemedlaljen for sin doktorgradsavhandlng og Hans Jørgen Kjøll fikk Shellprisen for innholdet i og presentasjon av hovedfagsoppgaven. Vi bringer nyheten fullt og helt i morgendagens avis. Følg med!

Newer Post
Older Post
X