Grønlands isdekke sett fra ny vinkel

Ved hjelp av data fra ispenetrerende radar har amerikanske forskere laget tredimensjonale kart som viser alderen på Grønlands isdekke.

X