Hyller norsk polekspedisjon

Morten Smelror tror FRAM-2014/2015-ekspedisjonen vil få stor betydning for vår forståelse av geologien i Polhavet.

X