Ingen grunn til bekymring

Mariann Forsberg valgte bort realfag på videregående skole. Nå nærmer det seg eksamen i optisk mineralogi og petrografi.

X