Mangelfull kunnskap om natur

Alle samfunnsborgere må bevisstgjøres på hva Jordens ressurser brukes til, skriver Halfdan Carstens.

X