May Britt Myhr ny NGU-direktørMay Britt Myhr er kjemiker av utdannelse, men har gjennom hele karrieren hatt god kontakt med geofaglige miljøer. Hun har i tillegg til fagstillinger hatt en rekke administrative posisjoner (sist som forskningssjef ved Naturhistorisk museum) og har også hatt flere styreverv i norske bedrifter.

May Britt Myhr ny NGU-direktør

May Britt Myhr (58) ble i statsråd fredag 15. juni utnevnt til ny direktør ved NGU.

May Britt Myhr er opprinnelig fra Langevåg på Sunnmøre, er cand. scient. i kjemi fra NTNU og har solid erfaring fra forskningsvirksomhet.
Hun har blant annet vært direktør i SINTEF Petroleumsforskning og instituttleder i petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger.
Hun kommer nå fra stillingen som forskningssjef for Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Myhr sto ikke på den opprinnelige søkerlisten til stillingen.
Morten Smelror slutter som direktør ved NGU 1. august. Det er foreløpig uklart når May Britt Myhr kan tiltre stillingen ved NGU.
Myhr blir den første kvinnelige toppsjefen i NGUs 160 år lange historie. I statsråd fredag 15. juni ble hun beskikket for seks år.

X