Mer data fra havene Bildet viser et tidligere benyttet havbunnsobservatorium. Foto: Bénédicte Ferré / CAGE

Mer data fra havene

Forskningsrådet har tildelt 60 millioner kroner til et nytt havobservasjonssystem for de nordiske havene.

– De nordiske havene er underrepresentert i EMSO. Heldigvis har vi nå betydelig finansiering som gjør at vi kan fylle dette store gapet i det europeiske nettverket. Inkludert bidrag fra institusjonene våre, vil prosjektet bli finansiert med rundt 87 millioner kroner, sier forsker og prosjektmedleder Benedicte Ferré ved Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) ved UiT Norge arktiske universitet.

Det europeiske nettverket EMSO ERIC er et system bestående av havobservatorier plassert på strategiske steder i de europeiske havene som Atlanterhavet, Middelhavet og Svartehavet.

Observatoriene er plattformer utstyrt med en rekke sensorer som er plassert langs vannsøylen og på havbunnen. De måler kontinuerlig forskjellige biogeokjemiske og fysiske parametere for å overvåke prosesser knyttet til naturfarer, klimaendringer og marine økosystemer.

Norges forskningsråd har nå tildelt 60 millioner kroner til prosjektets nordiske arm – NorEMSO.

– Dette vil fylle et enormt gap i det europeiske havovervåkingsnettverket, påpeker Ferré.

NorEMSO vil gi høy kvalitet, åpen tilgang, langsiktige og konsistente observasjoner av viktige hav- og karbonparametere. Observasjonsnettet i de nordiske havene vil bestå av tre hovedkomponenter; fortøyde observatorier, seilfly og et havbunnsobservatorium.

Les hele saken på geoforskning.no

X