Mindre varme i Løvstakken enn forventet

Fjellet Løvstakken i Bergen er kaldere enn hva som tidligere har vært antatt. Potensialet for utnyttelse av geotermisk energi ser ut til å være borte.

X