Muslinger avslører lekkasjer på havbunnen

Undersøkelser av levende og døde muslinger på og under havbunnen indikerer at metanlekkasjer har gått i rykk og napp rundt Svalbard.

Newer Post
Older Post
X