NGI med strategisk samarbeid

NGI med strategisk samarbeid

Forskning blir samfunnsnyttig teknologi i nytt samarbeide.

NGI har valgt Kjeller Innovasjon som sin strategiske samarbeidspartner for å kommersialisere resultater fra egen forskning og utvikling. Nyskapende løsninger som utvikles i NGIs løpende prosjektvirksomhet skal bli til enda større nytte og glede for samfunnet.
– Kjeller Innovasjon har lang erfaring med å få ny teknologi ut på markedet, og vi får mye ut av å diskutere ideer og muligheter fortløpende med dem, forteller James Strout, leder for teknologiutvikling og innovasjon i NGI.
Kjeller innovasjon er prosjektleder for NGIs kommersialiseringssatsinger som inngår i FORNY2020, som er Forskningsrådets program for forskningsbasert nyskaping. Kjeller Innovasjon har status som kommersialiseringsaktør (TTO – Technology Transfer Office) i FORNY2020. NGI er medeier og FoU-partner i to slike satsninger:

  • IMiROInnovative monitoring of environmental risk – er et FoU-prosjekt hvor NGI har utviklet en ny metode for kontinuerlig overvåking av forurensende PAH-forbindelser i vann. Dette vil muliggjøre automatisk overvåking av skadelige PAH-utslipp fra industrien og andre aktører. Metoden kan for eksempel bidra til å forhindre katastrofer med utslipp og lekkasjer fra offshore olje- og gassproduksjon, med store økonomiske og miljømessige konsekvenser.
  • Airborne Electromagnetics (AEM) er en metode som brukes blant annet for å kartlegge grunnforhold fra helikopter i forbindelse med planlegging og utbygging av vei og jernbane. Enorme datamengder gjør det svært tidkrevende å tolke informasjonen og presentere resultatene i et anvendelig format for planleggerne. Derfor har NGI utviklet en metode for maskinlæring, slik at AEM-data raskt og effektivt kan nyttiggjøres til å identifisere lagdeling og dybde til fjell i det undersøkte området. Se informasjon her.

– Vi har flere måter å gå fram på når teknologi skal kommersialiseres, forklarer James Strout. –Det kan være å starte et eget spin-off selskap, der NGI går inn med eierandeler, lisensiere teknologi, eller det kan være å selge teknologi til andre. Uansett er målet at samfunnet skal få størst mulig nytte av NGIs resultater fra forskning og utvikling.

X