NGU fikk seismikk-ja

Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) har fått tillatelse til å skyte seismikk i Andfjorden. Fiskerne varsler kamp.

– Først skal vi benytte oss av klageretten, deretter skal vi bruke havområdene slik vi har lovfestet rett til, sier Yngve Larsen, leder i Andøy Fiskarlag til Vesterålen Online.

Se hele saka her:

http://www.vol.no/nyheter/andoy/article9869650.ece

Larsen frykter at skytinga, som skal finne sted mellom 19. og 23 september, kommer til å få store konsekvenser for fiskerinæringa. – Vi skal ta kampen om Andfjorden, sier han.

Det er Kystverket som har gitt tillatelse til undersøkelsene, som skal gå over to dager. I fjor fikk NGU nei, men er nå komme tilbake med en ny og forbedret søknad.

Fiskerne og NGU har helt forskjellig oppfatning av hensikten med undersøkelsene. Fiskerne mener dette er kamuflert oljeleting, siden flere oljeselskap er med og finansierer undersøkelsene. NGU sier det handler om å finne muligheter til å kartlegge dypforvitring i grunnfjellet.

Spesielt Andøyfiskerne er ihuga seismikkskeptikere, etter at seien forsvant fra samtlige fiskefelt etter Oljedirektoratets seismikkskyting for noen år siden. Det varte flere år før den kom tilbake, og fortsatt er fiskeriet ikke tilbake der det var.

Skrevet av kystogfjord.no

X